Bc. Václav KOLERUS

Diplomová práce

Svobodné zednářství - Církev nebo sekta?

Freemasonry - Church or cult?
Anotace:
Práce popisuje svobodné zednářství. Snaží se zjistit, zda je řád církví nebo sektou.
Abstract:
Thesis describes Freemasonry. It tries to find out, whether the order is a church or a cult.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010
Identifikátor: 29992

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLERUS, Václav. Svobodné zednářství - Církev nebo sekta?. Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma