Bc. Václav KOLERUS

Master's thesis

Svobodné zednářství - Církev nebo sekta?

Freemasonry - Church or cult?
Abstract:
Práce popisuje svobodné zednářství. Snaží se zjistit, zda je řád církví nebo sektou.
Abstract:
Thesis describes Freemasonry. It tries to find out, whether the order is a church or a cult.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010
Accessible from:: 23. 4. 2010
Identifier: 29992

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLERUS, Václav. Svobodné zednářství - Církev nebo sekta?. Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy

Master programme / field:
Humanities Studies / European Cultural Studies

Theses on a related topic