Khrystyna Huk

Diplomová práce

Regional Disparities and Economic Development in Ukraine

Regional Disparities and Economic Development in Ukraine
Anotace:
V kontextu rostoucích regionálních disparit ve vyspělých i rozvojových zemích je hlavním cílem této práce prozkoumat dopad regionálních disparit na ekonomický rozvoj. Výzkumný panel použil vzorek dat na Ukrajině za období od roku 2004 až do roku 2019. Ekonometrická analýza ukazuje, že mezi proměnnými existuje vztah. Statisticky významný je navíc vliv jednotlivých socioekonomických ukazatelů na ekonomický …více
Abstract:
In the context of the growing regional disparities in both developed and developing countries, the main aim of this thesis is to investigate the impact of regional disparities on economic development. The research panel used a sample of data in Ukraine for the period from 2004 to 2019. Econometric analysis shows that there is a relationship between variables. Moreover, the impact of individual socio …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: Ayaz Zeynalov
  • Oponent: Smaranda Pantea

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85680