Mgr. Věra Brdová

Diplomová práce

Autismus a rodina

Autism and family
Anotace:
Anotace Lenhartová, Věra: Autismus a rodina, diplomová práce. Brno 2008, s. 90. Cílem mé práce je zjistit včasnost diagnostiky u dětí a možnosti chráněného bydlení v jednotlivých regionech. Zjistit, jaká je situace v rodině, co ji nejvíce trápí v dané problematice a co rodiny nejvíce potřebují.
Abstract:
Lenhartová, Věra: Autism and the family, the thesis. Brno 2008, p. 90. The aim of the thesis is to find out the seasonableness of diagnosis by the children and the possibilities of protected housing in particular regions. A then to state what is the family situation like, what makes it the most troubles in said dilemma and what the families mostly need.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dita Slavíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta