MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Doctoral thesis

Korelace nálezů získaných pomocí vyšetření pozitronovou emisní tomografií a výpočetní tomografií s peroperačním a histologickým vyšetřením u vybraných solidních nádorů

Correlations of findings acquired using positron emission tomography and computed tomography with peroperative findings and histological examination results in selected solid tumors
Anotácia:
Práce se zabývá postavením zobrazovacích metod, konkrétně pozitronové emisní tomografie a výpočetní tomografie v diagnostice vybraných solidních zhoubných nádorů a jejich metastáz. Výsledky vyhodnocení souborů pacientů jsou sensitivita, specificita, falešná pozitivita, falešná negativita a správnost jednotlivých zobrazovacích metod a jejich kombinace ve vztahu k peroperačnímu a histopatologickému nálezu …viac
Abstract:
The paper deal with the role of image diagnostic methods especially positron emission tomography and computer tomography in the diagnostic process of selected malignant tumors and their metastatic deposits. The analysed results are sensitivity, specificity, false positivity, false negativity and accuracy of mentioned image methods and their combination related to the perioperative and histological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta