Bc. Filip TROCH

Diplomová práce

Herní systematika amerického fotbalu (VIDEOPOŘAD)

Game systematic of american football (VIDEOPROGRAM)
Anotace:
Práce obsahuje kompletní herní systematiku amerického fotbalu, která je pro lepší názornost vypracována formou videopořadu. V teoretické části práce je americký fotbal klasifikován do sportovních odvětví, jsou popsány jeho parametry, historie, pravidla a charakter hry. V praktické části práce jsou popsány jednotlivé útočné i obranné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Dále …více
Abstract:
This theme inclouded complete game systematic of american football which has been created form of videoprogram for better illustrative. There are clasification of american football to sport sectors, described parametres of american football, history, rules and character of american football at theoretic part. There are described offense and defense game personal activity, game combination and game …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Krásný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROCH, Filip. Herní systematika amerického fotbalu (VIDEOPOŘAD). Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická