Mgr. Jana Klinerová

Bakalářská práce

Laboratorní diagnostika prediabetu a diabetu pomocí oGTT

Laboratory diagnosis of prediabetes and diabetes using OGTT
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává jedno z nejčastějších metabolických onemocnění v naší populaci – diabetes mellitus, a to zejména z hlediska jeho laboratorní diagnostiky pomocí oGTT. V teoretické části práce je stručně popsán vznik a příčina onemocnění, jednotlivé typy diabetu a metody jejich stanovení. Praktická část práce se zabývá správným postupem při provádění oGTT, včetně vyhodnocení zátěžového testu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with one of the most common metabolic diseases in our current population – diabetes mellitus, especially in terms of its laboratory diagnostics using OGTT. In the theoretical part there is pathogenesis and etiology of the disease briefly described along with different types of diabetes and the methods of their determination. The practical part discusses the correct procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Ingrid Wilhelmová
  • Oponent: MUDr. Jana Tůmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta