Michal Mašek

Bakalářská práce

Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.

Participants of prosecution, their rights and obligations
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na průběh trestního řízení ve všech jeho stádiích a na subjekty, které do trestního řízení vstupují. Těmto subjektům jsou přiznávána práva a ukládány povinnosti a hlavním cílem této práce je vytvořit výčet nejvýznamnějších z nich. Deskriptivní metodou je přiblíženo trestní řízení, zejména pak jeho historický vývoj, zásady, procesní úkony, které v něm probíhají a druhy rozhodnutí …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the course of criminal proceedings including all its stages, as well as on the participants entering the the proceedings. The participants are granted certain rights and obligations and the goal of this work to list the most important ones. The descriptive method is used to decribe the criminal proceedings in more detail and it is aiming mainly on its historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Vávra
  • Oponent: Petra Burianová, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.