Mgr. Pavel Pojeta

Bakalářská práce

Specifika osob s Prader Willi syndromem

Specific Persons with Prader Willi syndrom
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám osobami postiženými syndromem Prader-Willi (PWS) Cílem práce byla analýza specifik (chování, přístup ke stravování a hygieně, zdravotní rizika apod.) dvou dospělých jedinců s PWS a možností jejich vzdělávání a následného uplatnění v dospělosti. Jejich život je závislý na více faktorech, které jej ovlivňují – například situace v rodině, zdravotní komplikace nebo způsob …více
Abstract:
In my Bachelor Thesis, I try to analyze mentally handicapped people with Prader Willi Syndrome (PWS). The main goal of the Bachelor thesis is the analysis of specific characteristics (for example their behaviour, the attitude to eating and hygiene, health risks and so on) of two mentally handicapped people with PWS and their chances of education and their employment in adulthood. Life of those people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta