Bc. Vítězslav Pantl

Bakalářská práce

Problematika zákona č. 151/1997 Sb. ve znalecké praxi

Problems of Law No. 151/1997 Code in Expert Practice
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je rozbor některých poznatků a zkušeností se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky. K provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., (dále jen zákon o oceňování majetku …více
Abstract:
The main aim of this bachelors thesis is the analasis of some knowledge and experience with the law number 151/1997 code of laws about property estimate and about alteration of some laws (The properte estimate law), supported with the alterations in the laws number 121/2000, 237/2004, 257/2004 and 296/2007 code of laws and its notices. To put some regulations into effect, the Ministry of Finance annually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Chládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku

Práce na příbuzné téma