Mgr. Peter Dancsok

Bakalářská práce

Vývoj informačního systému na bázi Google App Engine

Information System Development based on Google App Engine
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is the implementation of an application based on Google App Engine, which is interconnected with Google maps. The new information system will simplify the mediation and selling of products for smaller and medium sized businesses. The implementation creates the very base of an new electronic shop. The application is implemented in such way that it can be enlarged with …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je implementácia aplikácie na základe Google App Engine, ktorá je prepojená s Google mapami. Nový informačný systém má za úlohu zjednodušiť sprostredkovanie a predaj produktov pre malé a stredné podnikania. Implementácia vytvára len úplný základ nového elektronického obchodu. Aplikácia je naprogramovaná takým spôsobom, že v budúcnosti umožňuje ďalšie rozšírenia.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky