Mgr. Peter Dancsok

Bachelor's thesis

Vývoj informačního systému na bázi Google App Engine

Information System Development based on Google App Engine
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is the implementation of an application based on Google App Engine, which is interconnected with Google maps. The new information system will simplify the mediation and selling of products for smaller and medium sized businesses. The implementation creates the very base of an new electronic shop. The application is implemented in such way that it can be enlarged with …more
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je implementácia aplikácie na základe Google App Engine, ktorá je prepojená s Google mapami. Nový informačný systém má za úlohu zjednodušiť sprostredkovanie a predaj produktov pre malé a stredné podnikania. Implementácia vytvára len úplný základ nového elektronického obchodu. Aplikácia je naprogramovaná takým spôsobom, že v budúcnosti umožňuje ďalšie rozšírenia.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky