Theses 

Vplyv internetovej reklamy českých a slovenských mobilných operátorov na spotrebiteľa – Bc. Erika Poliaková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Erika Poliaková

Master's thesis

Vplyv internetovej reklamy českých a slovenských mobilných operátorov na spotrebiteľa

Vliv internetové reklamy českých a slovenských mobilních operátorů na spotřebitele

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou vnímání internetové reklamy spotřebiteli v prostředí mobilních operátorů působících v České a Slovenské republice. Práce si klade za cíl navrhnout doporučení ohledně využívání nástrojů internetové propagace pro hlavní mobilní operátory. Reklama na internetu je srovnávána zejména s televizní reklamou, a to z důvodu dominance tohoto druhu reklamy v prostředí mobilních operátorů. Pro naplnění cíle práce bude realizován kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů a kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření.

Abstract: The thesis deals with the perception of internet advertising of mobile operators by consumers in the Czech and Slovak Republic. The aim of the thesis is to bring the recommendations regarding the usage of internet advertising tools for the major mobile operators. Online advertising is mainly compared with TV advertising due to the dominance of this type of promotion in the environment of mobile operators. In order to achieve the goal of the thesis, the qualitative research by interviews will be carried out as well as the quantitative research through a questionnaire survey.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania internetovej reklamy spotrebiteľmi v prostredí mobilných operátorov pôsobiacich v Českej a Slovenskej republike. Práca si kladie za cieľ navrhnúť odporúčania ohľadne využívania nástrojov internetovej propagácie pre hlavných mobilných operátorov. Reklama na internete je porovnávaná najmä s televíznou reklamou, a to z dôvodu dominancie tohto druhu reklamy v prostredí mobilných operátorov. Pre naplnenie cieľa práce bude realizovaný kvalitatívny výskum formou hĺbkových rozhovorov a kvantitatívny výskum formou dotazníkového šetrenia.

Keywords: spotřebitelské chování, mobilní operátoři, internetová reklama, dotazník, rozhovory

Keywords: consumer behavior, internet advertising, mobile operators, questionnaire, interviews

Keywords: rozhovory, dotazník, internetová reklama, mobilní operátori, spotrebiteľské správanie

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58586 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:14, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz