Bc. Eva Vahlström

Diplomová práce

The Popularity of Private Tutoring among Czech Secondary School Students

The Popularity of Private Tutoring among Czech Secondary School Students
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem soukromého doučování anglického jazyka, které je v českém prostředí dosud nedostatečně prouzkoumáno. Práce se zaměřuje na popularitu soukromého doučování mezi studenty středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou představeny obecné charakteristiky a historie soukromého doučování a dosud provedené studie ve světě …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the phenomenon of private tutoring in English, which is still insufficiently researched in the Czech environment. The thesis focuses on the popularity of private tutoring among secondary school students. It is divided into the theoretical and empirical parts. The theoretical part presents the general characteristics and history of private tutoring and presents studies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta