Theses 

Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu – Markéta Dítětová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

Markéta Dítětová

Bakalářská práce

Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu

Subject and didactic analysis of the topic Balance sheet in the first concentric circle

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na didaktický rozbor majetku podniku a rozvahy v prvním koncentrickém okruhu učiva účetnictví na obchodních akademiích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné výuce účetnictví, zahrnuje legislativu, ze které výuka předmětu účetnictví vychází, uspořádání učiva spolu s didaktickými zásadami a didaktické pomůcky. Praktická část se zabývá samotným didaktickým rozborem tematického celku, zahrnuje doporučení pro výuku, jakým způsobem by měl vyučující postupovat při výkladu učiva, jaká schémata, tabulky a příklady by měl žákům během výuky předkládat.

Abstract: The bachelor thesis focuses on the didactic analysis of company property and balance sheet in the first concentric circle at Business Academies. The work is divided in two parts, the theoretical and the practical. The theoretical part introduces the teaching of accounting includes the legislative which the methods are based, arrangement of schoolwork with didactic principles and didactic techniques. The practical part is concerned with the didactic analysis itself, including my recommendation for education, in what way should teacher proceed while interpretation of material, which schemes, tables and excercises he should present to students.

Klíčová slova: změny rozvahových stavů, rozvaha, pasíva, aktiva, zdroje financování majetku, majetek podniku, didaktické zásady

Keywords: changes in balance sheet conditions, company property, liabilities, assets, financial sources of property, balance sheet, didactic principles

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Marie Fišerová
  • Oponent: Kateřina Berková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39153


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz