Mgr. Hana Havlová

Diplomová práce

Dva domovy - migrace a její zásah do identity člověka na příkladu skupiny Rusínů

TWO HOMES - Migration and its Impact on Identity on an Example of a Group of Ruthenians
Anotace:
Tato diplomová práce se snaží za pomoci životních příběhů vyprávěných rusínskými migranty pochopit změny v „psyché“ migrujícího člověka. Přibližuje fenomén dvou domovů, ke kterému se vztahují výzkumné otázky. Práce rovněž nastiňuje východiska „rozumějícího přístupu“ k migrantům. Seznamuje čtenáře s teoretickými a metodologickými východisky obohacujících tradiční kvalitativní výzkum o biografickou metodu …více
Abstract:
The diploma thesis „Two Homes“ deals with issues related to changes of migrant´s psyché by the means of life stories told by Ruthenian migrants. It outlines basis of „understanding access“ to migrants and considers a phenomenon of two homes which is approached by research interrogations. It applies theoretical and methodological resources enriching a traditional qualitative research, above all a biographical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Jelínková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta