Bc. Zdeněk Klán, DiS.

Diplomová práce

Metodické listy pro podporu začlenění estetické výchovy do výuky fotografie na Střední škole umělecké a řemeslné

Methodical sheets for integration of aesthetic education into photography courses at the Secondary School for Art and Craft
Anotace:
Primárním cílem práce je sestavit metodické listy pro výuku předmětu fotografie na Střední škole umělecké a řemeslné. Metodické listy budou rozděleny do pěti tematických bloků po-krývajících časové rozmezí od samého vzniku fotografie v období romantismu až po avant-gardní směry pozdního 20. století a současnosti. Jejich smyslem je propojení teoretické roviny s fotografickou praxí – důraz bude proto …více
Abstract:
The primary objective of this thesis is to create methodical sheets for the photography course taught at the Secondary School for Art and Craft. The sheets will be divided into five sections covering the time span from the very beginnings of photography in the romantic era to the avant-garde of the late 20th century and the present. The idea behind the sheets is to intercon-nect theoretical understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta