Dominika Košková

Master's thesis

The Notion of Money Illusion and Its Development in Economics

Pojetí peněžních iluzí a jeho vývoj v ekonomii
Abstract:
Tato diplomová práce mapuje vývoj peněžních iluzí v historii ekonomického myšlení a analyzuje relevanci této myšlenky v současné době. Příběh začíná v roce 1928 Irvingem Fisherem, který popsal peněžní iluze jako neschopnost vnímat změny v kupní síle peněz. Odlišnou koncepci vyvinul John Maynard Keynes, když přišel s nehomogenní nabídkou práce. V 70. letech 20. století vedl úspěch teorie racionálních …more
Abstract:
This thesis maps development of money illusion through the history of economic thought and analyzes relevance of the concept in these days. The story begins in 1928 with Irving Fisher, who saw money illusion as a failure to perceive changes in purchasing power of money. Different notion was developed by John Maynard Keynes when he proposed a non-homogeneous labor supply. In the 1970s, the success of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2015
  • Supervisor: Pavel Potužák
  • Reader: Michal Mirvald

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44260