Bc. Lenka Lopraisová

Bakalářská práce

Interaktivní tabule ve výuce matematiky na SŠ

The interactive whiteboards in mathematics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá interaktivní tabulí, jejím popisem, výhodami a nevýhodami při použití ve školství. Obsahuje také výčet příslušenství, softwarů a interaktivních učebnic pro interaktivní tabule. V praktické části je provedeno srovnání softwarů pro tvoření výukových materiálů.
Abstract:
This thesis deals with an interactive whiteboard, its description, advantages and disadvantages when used in education. It also contains a list of accessories, software and interactive textbooks for the interactive whiteboard. In the practical part is a comparison of software for creating teaching materials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Šatný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta