Bc. Miroslav Návrat

Diplomová práce

Křesťanská demokracie z hlediska politických idejí

Christian Democracy and Its Political Ideology
Anotace:
Práce se zaměřuje na zkoumání křesťansko-demokratické ideologie, zdrojů jejího politického myšlení a jednotlivých politicko-filozofických konceptů s ní souvisejících. Těmi jsou křesťanská sociální nauka, solidarismus, personalismus, ordoliberalismus a z něj vzešlý koncept sociálně-tržního hospodářství. Tyto ideje pak srovnává s dalšími ideologiemi, jako je sociální demokracie, liberalismus a konzervatismus …více
Abstract:
This work focuses on examination of Christian Democratic ideology, sources of its political thinking and its particular political-philosophical concepts. Among these are Christian social teaching, solidarism, personalism, ordoliberalism and the concept of social-market economy derived from it. These ideas are compared with other ideologies, such as social democracy, liberalism and conservatism. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií