Bc. Petr Sýkora

Master's thesis

Zemědělská politika EU

Agricultural policy of the EU
Anotácia:
Diplomová práce popisuje zemědělskou politiku Evropské unie. Zaměřuje se na její vznik, vývoj a její reformy. Dále rozebírá současnou podobu, její financování a implementaci ve vybrané zemi. V práci jsou zmíněny také přínosy zemědělské politiky a trendy budoucího vývoje.
Abstract:
Diploma thesis describes agricultural policy of the European Union. It focuses on its creation, development and reform. Further it analyzes current form, its financing and implementation in the selected country. The thesis also mentioned the benefits of agricultural policies and trends of future development.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedúci: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sýkora, Petr. Zemědělská politika EU. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní