Ing. Andrea Polidarová

Bakalářská práce

Pohledávky po splatnosti

Claims after the payment
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. Cílem této práce je ukázat, jak se s pohledávkami vyrovnávají ve firmě Cake Factory, postupy, které využívají při vymáhání pohledávek po splatnosti a pokusit se navrhnout řešení zkvalitnění vymáhání těchto pohledávek. Teoretická část vysvětluje pojem pohledávka, a to jak z pohledu dlužníka, tak i věřitele, jak se …více
Abstract:
This work is focused on the issue ensuring and enforcement of claims after the payment. The aim of this work is to show how the company Cake Factory copes with claims, procedures, which they use for enforcement of claims after the payment and try to propose solutions to improve the quality of enforcement these claims. The theoretical part explains the concept of claim in terms of both – the debtor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní