Bc. Miloš FUKA

Diplomová práce

Měření povrchové teploty pomocí infračervené kamery

Surface temperature measurements by IR camera
Anotace:
Diplomová práce se věnuje historii a představení bezdotykové metody měření teploty, popisu infračervené kamery a infračervených teploměrů. Teplota patří mezi nejdůležitější fyzikální veličiny. Použitím infračervené kamery získáme informace o povrchové teplotě v celém obrazu. Součástí diplomové práce je měření a zachycení fatálních vad na vyděrovaném předvalku, zjištění kvality teplotního pole předvalku …více
Abstract:
The master's thesis is devoted to the history and performance of non-contact temperature measurement, characterization of infrared cameras and infrared thermometers. Temperature is one of the most important physical quantities. Using an infrared camera we obtain information about the surface temperature in all picture. In the master's thesis is included the measurement and capturing the fatal defects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUKA, Miloš. Měření povrchové teploty pomocí infračervené kamery. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y86to9 y86to9/2
27. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.