Bc. Milan Oulehla

Diplomová práce

Šifrování dat na mobilních zařízeních Android \nl{}

Data Encryption on Mobile Android Devices \nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zabývá šifrováním dat na mobilních zařízeních Android. V teoretické části práce je uvedena historie šifrování a druhy symetrického a asymetrického šifrování. Pro jednotlivé typy šifrování jsou uvedeny praktické příklady, na kterých je prezentován celý postup šifrování a dešifrování. Dále jsou vysvětleny matematické základy útoku na RSA. Praktická část diplomové práce se věnuje charakteristice …více
Abstract:
This thesis deals with data encryption on mobile devices Android. The theoretical part deals with the history and types of symmetric and asymmetric encryption. For each type of encryption are given practical examples on which the procedure is presented encryption and decryption. The following explains the mathematical foundations attack on RSA. The practical part describes the characteristics and limitations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013
Zveřejnit od: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Oulehla, Milan. Šifrování dat na mobilních zařízeních Android \nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie