Michaela Nováková

Bakalářská práce

Důležitost služeb při dodávkách spotřební chemie do maloobchodů

The importance of services in the supply of consumer chemicals for retails
Anotace:
Práce je zaměřena na vymezení úlohy a významu logistických služeb v řízení výrobních podniků. Výrobní podniky zabezpečují a řídí soubor služeb pro své zákazníky. Tyto služby jsou tedy vnímány jako podpora produktů. Hodnota pro zákazníky plynoucí z poskytování služeb se považuje za jeden z významných faktorů pro úspěch podniku. Proto jsou logistické služby nástrojem zvyšování hodnoty pro zákazníka. …více
Abstract:
The work is focused on defining the role and significance of logistics services in the management of production enterprises. Manufacturing companies provide and manage a set of services for their customers. These services are therefore perceived as product support. Value for customers resulting from the provision of services is considered to be one of the important factors for the success of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Paták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Michaela. Důležitost služeb při dodávkách spotřební chemie do maloobchodů. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků