Mgr. Ondřej Šimko

Bakalářská práce

Výživa starších žáků HC Kometa Brno

Nutrition of older children players in HC Kometa Brno
Anotace:
Tato bakalářská práce je shrnutím dosavadních poznatků o sportovní výživě, pohybových aktivitách dětí a metabolismu při pohybové činnosti a jejich následné aplikování ve sportovní praxi. První část je souhrn všech informací o daném tématu a druhá část je praktická, v níž zjišťujeme výživové zvyklosti starších žáků HC Kometa Brno a její slučitelnost se zásadami sportovní výživy.
Abstract:
The thesis compiles the acquired knowledge about sports nutrition, physical activity of children and changes of metabolism while exercising and its consequent application in practice. The first part is a summary of the available information on the given topic and the second part is a practical assessment of dietary habits of older school children HC Kometa Brno and their mergeability with the principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu