Petra Šutariková

Bachelor's thesis

Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike

Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice.
Abstract:
Vysoká nezaměstnanost je jedním z nejvážnějších makroekonomických problémů, které mohou postihnout ekonomiku státu. Kvůli hospodářské krizi, která přišla v roce 2009, se téměř všechny státy, včetně České a Slovenské republiky, musely vypořádat se zvýšenou nezaměstnaností různého rozsahu. Bakalářská práce se rozděluje na teoretickou a analytickou část a zabývá se analyzováním a porovnáváním vývoje míry …more
Abstract:
High unemployment rate is one of the most critical macroeconomic problems the economy of a certain country has to deal with. Due to the economic crisis in 2009 almost every country, including Czech Republic and Slovakia, had to face raised unemployment rates. Bachelor thesis is divided into theoretical and analytical part. It examines and compares the evolution of unemployment rates in Czech Republic …more
Abstract:
Vysoká nezamestnanosť je jedným z najvážnejších makroekonomických problémov, ktoré môžu postihnúť ekonomiku štátu. Kvôli hospodárskej kríze, ktorá prišla v roku 2009, sa takmer všetky štáty, vrátane Českej republiky a Slovenskej republiky museli popasovať so zvýšenou nezamestnanosťou v rôznom rozsahu. Bakalárska práca sa rozdeľuje na teoretickú a analytickú časť a zaoberá sa analyzovaním a porovnávaním …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Tomáš Pavelka
  • Reader: Tomáš Pivoňka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46966