Nora SAPÁROVÁ

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Komunální fotografie dnes\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Fixed Gear Slovakia\nl{}b) volný výstavní soubor: Kolonia Zgorzelec

Theoretical part: Communal Photography Now Practical part: a) Fixed Gear Slovakia b) Kolonia Zgorzelec
Anotace:
Táto práca sa zaoberá súčasnou komunálnou fotografiou. Venuje sa portrétným ateliérom na Slovensku a jej úlohou je hlbšie nahliadnúť do problematiky stereotypu v ich fotografickom zobrazení.
Abstract:
This thesis looks into the situation of present-day communal photography. It centers on condition of portrait studios in Slovakia and its aim is to describe and evaluate convections of their photographic image.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Anna Mlynek Maximová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAPÁROVÁ, Nora. 1. Teoretická část:\nl{}Komunální fotografie dnes\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Fixed Gear Slovakia\nl{}b) volný výstavní soubor: Kolonia Zgorzelec. Zlín, 2014. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.