Bc. Matej Vravko

Bakalářská práce

Právní aspekty exportu/importu zboží, služeb a investic ve vztahu k Rusku

Legal Regulation of Export/Import of Goods, Services and Investments to Russia
Abstract:
The presented thesis deals with the analysis of the commercial relations between European Union and the Russian Federation. The main objective of this thesis is to analyze legal regulations. The whole issue is viewed in the context of European union´s procedure of external relations and agreements between both parts. The reciprocal business relations assesses in terms of legal regulations applicable …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou obchodních vztahů Evropské unie a Ruské Federace. Rozbor právní úpravy, která tento vztah zaštiťuje, je stěžejním tématem. Na celou problematiku je pohlíženo v kontextu obecné úpravy vnějších vztahů Evropské unie a dohod mezi oběma stranami. Vzájemné obchodní vztahy posuzuje z pohledu právních regulací uplatňovaných při obchodu se zbožím, službami a při investiční …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod