Bc. Michaela Křečková

Bachelor's thesis

Tíživé životní situace filipínských „domestic helpers" v hongkongských domácnostech jako zdroj jejich osobnostního růstu

Filipino Domestic Helpers‘ Hardship in Hong Kong Households as a Source of their Personal Growth
Abstract:
Práce se zabývá týranými filipínskými „domestic helpers“ v hongkongských domácnostech. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je rozpracován socioekonomický kontext na pozadí historického vývoje Hongkongu a Filipín, důvody odchodu z Filipín a vysvětlení vysoké poptávky po filipínských „domestic helpers“. Dále je v práci popsáno, co obnáší práce filipínské „domestic helper …more
Abstract:
The thesis’ topic is an abuse of Filipino domestic helpers who are working in Hong Kong households. The thesis is divided into two parts, theoretical one and explorative one. Socioeconomic background of Hong Kong and Philippines, reasons of leaving Philippines and the explanation of high demand for Filipino domestic helpers are presented in the theoretical part. The theoretical part also depicts responsibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. František Trapl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta