Bc. Viktoriia Ihnatova

Bakalářská práce

Nájem bytu

Apartment rental
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo popsat problematiku nájmu bytů v českém právu, která je upravena v zákoně Občanské zákoníku. Samotnou práci jsem rozdělila do jedenácti kapitol, které se dále dělí na subkapitoly. V první kapitole jsem vysvětlila pojem byt jako takový a rozdíl dané definice oproti minulým rokům. Ve druhé kapitole jsem se věnovala typům vlastnictví bytů. Ve třetí kapitole jsem vysvětlila …více
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis was to closely describe the problematic of renting an apartments and to be understandable and comprehensive for everyone, pursuant to Act No.89/2012 of the Civil Code. The thesis is divided into 11 chapters, which are being divided into smaller parts. In the first chapter I've explained the concept and the meaning of “an apartment” and the difference of definition compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání