Bc. Jitka NOVOTNÁ

Diplomová práce

Místní akční skupiny jako nástroj rozvoje regionu; komparace přínosu vybraných místních akčních skupin Olomouckého kraje v procesu regionálního rozvoje

Local action groups as a regional development tool; a comparison of importance of the selected local action groups in the Olomouc region in a regional development process
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit přínos vybraných MAS pro rozvoj regionu. Analyzovány byly 2 MAS z Olomouckého kraje (MAS Partnerství Moštěnka a MAS Střední Haná). Dílčím cílem práce je vyhodnocení úspěšnosti MAS na základě vypsaných výzev na projekty podaných prostřednictvím Program rozvoje venkova v programovacím období 2007-2013.
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to evaluate the benefits of the selected MAS for the region development. There were analysed 2 MAS from the Olomouc Region (MAS Partnerství Moštěnka and MAS Střední Haná). The sub-objective of this thesis is to evaluate the success of the MAS based on the published calls for the projects submitted through the Program of countryside development in the programming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Jitka. Místní akční skupiny jako nástroj rozvoje regionu; komparace přínosu vybraných místních akčních skupin Olomouckého kraje v procesu regionálního rozvoje. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y8qrco y8qrco/2
25. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 4. 2016
Marklová, E.
26. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.