Bc. Hana Klusová

Bakalářská práce

Všeobecné účetní zásady a jejich aplikace

General accounting principles and their applications
Anotace:
Předmětem bakalářské práce ,,Všeobecné účetní zásady a jejich aplikace“ je porovnání vybraných účetních postupů dle české účetní legislativy, IFRS a US GAAP. Teoretická část je věnována procesu harmonizace účetnictví a popisu jednotlivých účetních systémů. V praktické části se nachází porovnání systémů a vybraných účetních postupů, které jsou následně aplikovány na příkladu vybrané obchodní korporace …více
Abstract:
The goal of the submitted bachelor thesis ,,General accounting principles and their applications“ is the comparison of chosen accounting procedures according to Czech legislation, IFRS and US GAAP. The theoretical part is dedicated to accounting harmonization process and the description of particular accounting systems. The practical part includes comparison of described systems and chosen accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta