Bc. Grygorii Maliukov

Bakalářská práce

Kolektivní paměť a koncept národa na příkladu Ukrajiny (Hladomor 1932 - 1933)

Collective memory and concept of a nation based on an example of Ukraine (Famine 1932 - 1933)
Anotace:
Předložená bakalářská práce na téma kolektivní paměť a koncept národa na příkladu Ukrajiny (Hladomor 1932–1933) pojednává o sociologické problematice vzpomínání ukrajinského hladomoru. Bakalářská práce se hlavně zabývá teoretickou reflexí velkého hladomoru jako historických událostí, jež se odehrály na Ukrajině (USSR) v období 1932–1933, a vzpomínek spojených s tímto fenoménem, jejichž prostřednictvím …více
Abstract:
This bachelor thesis, on the topic of Collective memory and concept of a nation based on an example of Ukraine (the Great Famine 1932-1933), is focused on the sociological problematic of remembering the Ukrainian famine. The thesis works with theoretical reflexing the Great Famine as a historical fact, which took place in Ukraine (UkrSSR) in 1932-1933, working with memories which are addressed to national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Moravanská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma