Bc. Tibora Tepperová

Diplomová práce

Metodika provádění interních auditů kvality dle normy ISO 19011 v systému managementu kvality firmy Toyota Tsusho Europe S.A.

Methodics of application internal quality audits based on ISO 19011 standards in management quality of Toyota Tsusho Eupope A.A.
Anotace:
Tato práce pojednává o metodice provádění interních auditů managementu jakosti v japonské společnosti. V teoretické části jsou charakterizovány normy, které se týkají managementu jakosti a interních auditů. Dále jsou uvedeny a popsány požadavky, které jsou kladeny na funkci interního auditora. Praktická část práce se zabývá postupem interního auditu, který je uplatňován ve společnosti Toyota Tsusho …více
Abstract:
This thesis deal about methodic of application internal quality audits in Japanese company. In theoretical part are characterized standards which are related to quality management and internal audits. Futher there are mentioned and described requierements that are accentuated for function internal auditor. Practical part this thesis deal with procedure of internal audit applied in company Toyota Tsusho …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Vlásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní