Bc. Petr NĚMEC

Diplomová práce

Úloha a možnosti nestátních neziskových organizací při řešení krizových situací a systém spolupráce mezi nimi a orgány krizového řízení

The role and options of nongovernmental nonprofit organizations in dealing with crisis situations and a system of cooperation between these organizations and emergency management.
Anotace:
Téma diplomové práce Úloha a možnosti nestátních neziskových organizací při řešení krizových situací a systém spolupráce mezi nimi a orgány krizového řízení? jsem si vybral proto, neboť si myslím, že neziskové organizace mají nezbytnou roli v poskytnutí pomoci lidem v tísni. Mou největší pozornost mají neziskové organizace, které se snaží v rámci svých možností pomáhat lidem v nouzi. Pokouší se zmírnit …více
Abstract:
I chose the topic of my diploma thesis ?Role and Compass and Potential of Non-government Non-profit Organisations when Solving Crisis Situations and System of Co-operation between them and Bodies of Crisis Management? because I believe that non-profit organisations play a key role at providing help to people in distress. I pay high attention to the non-profit organisations which, within their compass …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEC, Petr. Úloha a možnosti nestátních neziskových organizací při řešení krizových situací a systém spolupráce mezi nimi a orgány krizového řízení. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y8xdb0 y8xdb0/2
21. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2012
Bulanova, L.
22. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.