Martin Kluc

Diplomová práce

Systém managementu společenské odpovědnosti ve vybrané firmě.

Social responsibility management system in selected company
Anotace:
Cílem práce je popsat a zhodnotit současný stav společenské odpovědnosti ve vybrané organizaci (Letiště Praha, a.s.), a navrhnout možná zlepšení na základě odpovědí, zjištěných pomocí dotazníkového šetření. A také díky analýze zprávy o společenské odpovědnosti, kterou Letiště Praha vydává, v porovnáním s požadavky Global Reporting Initiative verzí G4. V první části práce jsou v teoreticky rozebírány …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe and evaluate the current situation of social responsibility in selected company (Prague Airport), and propose possible improvements based on identified responses via questionnaire. And also by analyzing report of corporate social responsibility issued by Prague Airport in comparison with the requirements of the Global Reporting Initiative version of the G4. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: Alena Plášková
  • Oponent: Lucie Bílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52553