Blanka OPLETALOVÁ

Bachelor's thesis

Czech Entrepreneur Andrej Babis's Path to Success

Czech Entrepreneur Andrej Babis's Path to Success
Abstract:
This bachelor thesis deals with personality traits of a successful leader, and success itself. It focuses on features that are crucial for being successful. The theory describes different quotients ? IQ, EQ and CQ, in relation to leaders and the perception of success, while the analysis is represented through a case study of Andrej Babis. The research analyzes answers of Andrej Babis that were based …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá osobnostními rysy úspěšného lídra a úspěchem samotným. Zaměřuje se na prvky, které jsou stěžejní pro úspěch. Teoretická část popisuje různé kvocienty ? IQ, EQ a CQ ve vztahu k lídrům, a úspěch a jeho vnímání. Analýza představuje případovou studii Andreje Babiše. Výzkum analyzuje jeho odpovědi, které byly sestaveny na základě teoretické části. Výsledek práce poukazuje …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013
Accessible from:: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Voráčová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OPLETALOVÁ, Blanka. Czech Entrepreneur Andrej Babis's Path to Success. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration