Bc. Nikola Kunzová

Bakalářská práce

3D tisk textilií

3D Printed Fabric
Anotace:
Predmetom tejto práce je popísať oblasť 3D tlače a možnosti využitia tejto technológie pre tvorbu tkanín. Praktickou úlohou je vytvoriť aplikáciu pre návrh tkanín realizovateľných pomocou 3D tlače. Aplikácia ponúka na výber niekoľko preddefinovaných typov elementov s meniteľnými vlastnosťami. Tieto elementy sú ďalej použité na generáciu sieťových štruktúr pripomínajúce tkaniny. V prvej časti textu …více
Abstract:
The subject of this work is to describe options that 3D printing provides for the production of fabric. The practical part consists of developing an application for designing 3D printed fabric. The application offers few predefined types of elements with changeable attributes. These elements are used for generating nets resembling textiles. The first chapter of the text describes various approaches …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Matěj Lang

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky