Tetiana Kulakova

Bakalářská práce

Organizace devizových transakcí v komerčních bankách

Organization of currency transactions in the commercial bank
Abstract:
A study of currency politics as bases of the currency adjusting and control of NBU is undertaken bachelor of work. During work economic essence and value of currency operations was exposed; classification of currency operations of bank is considered and their adjusting in Ukraine. On an example "Privatbank" PLC analysis of activity of bank at the currency market and analysis of management currency …více
Abstract:
V bakalařské práci byla prozkoumána měnová politika jako základ měnové regulace a kontroly NBU (Národní banka Ukrajiny). V průběhu výzkumu byla zjištěna ekonomická podstata a význam devizových operací, projednána klasifikace devizových operací banky a jejich regulace v Ukrajině. Na příkladu PAT PRIVATBANK byla zanalyzována činnost banky na měnovém trhu a provedena analýza řízení měnových rizik. V důsledku …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Larysa Rudenko-Sudareva, DrSc.
  • Oponent: doc. Volodymyr Pasechnyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management