Adéla BUREŠOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním

Nursing Process in a Patient with Depression
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou depresivního onemocnění a péčí o pacienty s tou to nemocí. Je zpracovaná formou ošetřovatelského procesu. Teoretická část obsahuje popis deprese, výskyt, klinické formy, diagnostiku, příznaky a způsoby léčby. Klade důraz na psychodynamický model vytvořený Imogine King. Je to model personálních, interpersonálních a sociálních systémů. Jednotlivé oblasti a …více
Abstract:
Mine thesis deals with depression illness and care to patiens with the disease. This thesis deals with depressive illness and care to patients with the disease. It is a processed form of the nursing process. The theoretical part contains a description of depression, incidence, clinical manifestations, diagnosis, symptoms and treatments. It emphasizes the psychodynamic model created Imogine King. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Muchlová Mühlsteinová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠOVÁ, Adéla. Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma