Adéla BUREŠOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním

Nursing Process in a Patient with Depression
Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou depresivního onemocnění a péčí o pacienty s tou to nemocí. Je zpracovaná formou ošetřovatelského procesu. Teoretická část obsahuje popis deprese, výskyt, klinické formy, diagnostiku, příznaky a způsoby léčby. Klade důraz na psychodynamický model vytvořený Imogine King. Je to model personálních, interpersonálních a sociálních systémů. Jednotlivé oblasti a …more
Abstract:
Mine thesis deals with depression illness and care to patiens with the disease. This thesis deals with depressive illness and care to patients with the disease. It is a processed form of the nursing process. The theoretical part contains a description of depression, incidence, clinical manifestations, diagnosis, symptoms and treatments. It emphasizes the psychodynamic model created Imogine King. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Muchlová Mühlsteinová, DiS.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUREŠOVÁ, Adéla. Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic