Mgr. Adam Sznapka

Diplomová práce

Povinnost vrátit vyplacený podíl na zisku

Conditions for Claiming a Refund of the Dividend Paid
Anotace:
Nárok dle § 348 odst. 4 z.o.k. na vrácení vyplaceného podílu na zisku je jedním z mechanismů ochrany vlastního kapitálu společnosti. S příchodem tzv. velké novely z.o.k. č. 33/2020 Sb. byl však změněn. Došlo k jeho systematickému přesunu, vypuštění explicitní domněnky dobré víry příjemce zisku a jeho působnost byla zúžena výhradně na akciovou společnost. V rámci této práce se v užším slova smyslu zaměřuji …více
Abstract:
The claim under section 348(4) of the Companies Act for the return of the profit share paid is one of the mechanisms for the protection of the company's equity capital. However, it was changed with the arrival of the so-called Great Amendment to the Companies Act No. 33/2020 Coll. It was systematically shifted, the explicit presumption of good faith of the recipient of the profit was omitted and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Floreš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta