Ing. Dominika Masná, MBA

Bachelor's thesis

Important aspects of knowledge management

Important aspects of knowledge management
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje využití znalostního managementu v módní společnosti. Teoretická část práce popisuje základní definice managementu znalostí, explicitní, implicitní a tacitní znalosti, informace a také i modely řízení znalostí. Praktická část bakalářské práce analyzuje současnou situaci využití znalostního managementu ve vybrané společnosti. Na základě analýzy jsem navrhla konkrétní kroky …more
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the usage of knowledge management in the fashion company. The theoretical part of thesis covers the basic definitions of knowledge management, explicit, implicit and tacit knowledge, data and information as well as knowledge management models. The practical part of bachelor thesis analyze the current situation of usage knowledge management in the chosen company. On the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
  • Reader: Ph.D. Vidhu Maggu

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration

Theses on a related topic