Bc. Ema Cacáková

Diplomová práce

Drogová závislost - strategie prevence a řízení rizik v neziskové organizaci Drop In

Drug Addiction - Prevention Strategies and Risk Management in the Non-Profit
Anotace:
Rizika spojená s drogovou závislostí jsou aktuálním problémem. Cílem diplomové práce je posoudit účinnost prevencí programů neziskové organizace Drop In, která se zabývá snižováním rizik spojených s šířením infekčních nemocí. První kapitola je zaměřena na výklad pojmů souvisejících s neziskovou organizací Drop In, sociální a terénní prací. V praktické části je vyhodnocena výzkumná sonda uskutečněná …více
Abstract:
Risks associated with drug addiction are the current problem. The thesis aims to assess the effectiveness of prevention programs, non-profit organizations Drop In, which deals with reducing the risks associated with the spread of infectious diseases. The first chapter focuses on the interpretation of terms related to the Drop In non-profit organizations, social and street work. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní