Theses 

Automated testing of SSL/TLS communication – Mgr. Ondřej Směták

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems

Theses on a related topic

Display description

Mgr. Ondřej Směták

Master's thesis

Automated testing of SSL/TLS communication

Automated testing of SSL/TLS communication

Abstract: Popis postupů nezbytných k dosažení automatického testování SSL/TLS komunikace je předmětem této práce. Nejprve jsou definovány hlavní cíle a funkční požadavky. Následně jsou představeny a vzájemně ohodnoceny již existující nástroje využitelné pro testování SSL/TLS komunikace. Následuje vývoj dvou aplikací. Každá z nich je zaměřena na otestování právě jedné strany komunikace (tedy klienta a serveru) s důrazem na podporu automatického testování.

Abstract: This thesis describes necessary steps to achieve the automated testing of the SSL/TLS communication. At the beginning, main goals and functional requirements are defined. Then, already existing tools used for the testing of the SSL/TLS communication are introduced, mutually compared and rated. Later on, our findings are used during the development of the two applications. Each of them is focused on the testing one selected party in the communication (the client and the server), with the required support for automated testing.

Keywords: SSL, TLS, automated testing, security

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 19:44, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz