Theses 

Automated testing of SSL/TLS communication – Mgr. Ondřej Směták

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Ondřej Směták

Diplomová práce

Automated testing of SSL/TLS communication

Automated testing of SSL/TLS communication

Anotace: Popis postupů nezbytných k dosažení automatického testování SSL/TLS komunikace je předmětem této práce. Nejprve jsou definovány hlavní cíle a funkční požadavky. Následně jsou představeny a vzájemně ohodnoceny již existující nástroje využitelné pro testování SSL/TLS komunikace. Následuje vývoj dvou aplikací. Každá z nich je zaměřena na otestování právě jedné strany komunikace (tedy klienta a serveru) s důrazem na podporu automatického testování.

Abstract: This thesis describes necessary steps to achieve the automated testing of the SSL/TLS communication. At the beginning, main goals and functional requirements are defined. Then, already existing tools used for the testing of the SSL/TLS communication are introduced, mutually compared and rated. Later on, our findings are used during the development of the two applications. Each of them is focused on the testing one selected party in the communication (the client and the server), with the required support for automated testing.

Keywords: SSL, TLS, automated testing, security

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz