Bc. Simona Zámečníková

Bakalářská práce

Životní styl pedagogů mateřské školy

Lifestyle of teachers in nursery school
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je životní styl pedagogů mateřských škol. Cílem práce bylo zjistit, jaký je životní styl pedagogů mateřských škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je pomocí odborné literatury popsána problematika životního stylu (výživa, pohyb, spánek, kouření, alkohol…) a zdraví. Teoretická část se také věnuje předškolním pedagogům a dětem …více
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis is Lifestyle of teacher in nursery school. The purpose was to find out, what is lifestyle of teachers in nursery school. Work is divided into two parts- theoretical and practical. In theoretical part is per professionally literature described lifestyle (nutrition, movement, sleeping, smoking, alcohol…) and health. Theoretical part is about teacher in nursery school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta