Theses 

Životní styl pedagogů mateřské školy – Bc. Simona Zámečníková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Zámečníková

Bachelor's thesis

Životní styl pedagogů mateřské školy

Lifestyle of teachers in nursery school

Abstract: Tématem této bakalářské práce je životní styl pedagogů mateřských škol. Cílem práce bylo zjistit, jaký je životní styl pedagogů mateřských škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je pomocí odborné literatury popsána problematika životního stylu (výživa, pohyb, spánek, kouření, alkohol…) a zdraví. Teoretická část se také věnuje předškolním pedagogům a dětem předškolního věku. V praktické části je pomocí dotazníku zkoumán životní styl pedagogů mateřských škol. Práce je určena především pro pedagogy mateřských škol, ale i pro studenty učitelství pro MŠ a širší veřejnost, kterou tato problematiky zajímá a přináší jim zajímavé poznatky o tom, jaký vlastně je životní styl pedagogů mateřských škol a jaký vliv má na děti v mateřské škole.

Abstract: The topic of this Bachelor thesis is Lifestyle of teacher in nursery school. The purpose was to find out, what is lifestyle of teachers in nursery school. Work is divided into two parts- theoretical and practical. In theoretical part is per professionally literature described lifestyle (nutrition, movement, sleeping, smoking, alcohol…) and health. Theoretical part is about teacher in nursery school and child in preschool age too. In practical part is per questionnaire research lifestyle of teachers in nursery school. Work is determine primarily for teachers in nursery school or students of teaching in nursery school and for public, which is interested in this topic and bring them interesting information about lifestyle of teachers in nursery school and his influence on children in nursery school.

Keywords: zdraví, pedagogové mateřských škol, mateřská škola, životní styl, výživa, pohyb, životní návyky, health, teachers of nursery school, kindergarten, lifestyle, nutrition, exercise, lifestyle habits

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Daniela Jonášová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 06:49, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz