Markéta GAJDIČIAROVÁ

Diplomová práce

Interaktivní tabule ve výuce

Interactive board in the teaching
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využití interaktivní tabule v přírodovědných předmětech. Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit soubor učebních úkolů, které se s výhodou realizují ve výuce pomocí interaktivní tabule. Účinnost souborů úkolů jsem ověřila ve výuce u žáků experimentální a kontrolní skupiny, jejich výsledky jsem porovnala srovnávacím testem. Jak vyplývá, z dosažených výsledků žáci experimentální …více
Abstract:
Dissertation is pointed on use of interactive whiteboard in Nature study school subjects. The purpose of mine dissertation was to create set of study tasks, which will be realised in class using the interactive whiteboard. The efficiency of the tasks was checked on two groups of students, experimental and control group, their results were compared by the comparative test. As you can see from the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDIČIAROVÁ, Markéta. Interaktivní tabule ve výuce. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta